Akın Fırat Kocaay, Süleyman Utku Çelik, Ömer Arda Çetinkaya, Elvan Onur Kırımker, Seher Demirer

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Adrenal bez neoplazileri, adrenalektomi, feokromositoma, laparoskopik cerrahi

Özet

İlk kez 1990’lı yılların başında uygulanmaya başlanan laparoskopik sürrenalektomi, ilerleyen yıllarda adrenal kitlelerin tedavisinde altın standart haline gelmiştir. Bu yöntemde kitle boyutunun üst sınırı henüz tartışmalı bir konu olsa da son yıllarda 10 cm’den büyük kitlelerin başarı ile laparoskopik olarak çıkarılabildiği görülmektedir. Bu çalışmada 46 yaşındaki Multiple Endokrin Neoplazi Tip 2A tanılı kadın hastada 13 cm boyutundaki adrenal kitle için başarıyla uygulamış olduğumuz laparoskopik sürrenalektomi olgusunu sunmayı amaçladık. Her ne kadar laparoskopik sürrenalektomide kitle boyutunun üst sınırı tartışmalı olsa da bu konuda asıl belirleyicinin cerrahın laparoskopik sürrenal cerrahi deneyimi ve kitleye ait özellikler olduğunu düşünmekteyiz.