Akın Fırat Kocaay1, Süleyman Utku Çelik1, Ömer Arda Çetinkaya1, Mehmet Ali Koç2, Seher Demirer1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
2Etimesgut Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler: Adrenal bezler, feokromositoma, perioperatif bakım, yönetim

Özet

Feokromositoma, adrenal glandın meduller bölgesine ait nadir, çoğunlukla benign ve katekolamin sekrete eden bir tümör olup kromaffin hücrelerden köken alır. Feokromositoma tanılı bir hastada tanısal veya girişimsel bir işlem ile sekrete edilen katekolaminlere bağlı olarak ciddi ve fatal kardiyovasküler komplikasyonlar meydana gelebilir. Hormonal aşırı sekresyona bağlı pre, intra ve postopeatif kardiyovasküler düzensizliği ve diğer olumsuz etkileri en aza indirgemek için hastaların uygun bir preoperatif hazırlık sürecinden geçmesi şarttır. Bu yüzden Feokromositomanın perioperatif yönetimi hastalığın patofizyolojisi ve olası komplikasyonları açısından iyi bir bilgi seviyesi gerektirmesinin yanı sıra; uygun bir preoperatif hazırlığı, dikkatli bir intraoperatif yaklaşımı ve yoğun bir postoperatif bakımı gerekli kılmaktadır. Ayrıca daha başarılı sonuçlar için endokrin cerrah, endokrinolog, kardiyolog ve anestezist arasındaki iletişim ve koordinasyon çok önemli ve gerekli bir ön koşuldur. Biz bu derlemede tüm bu konuları göz önünde bulundurarak Feokromositomaya perioperatif yaklaşımı ayrıntıları ile ortaya koymak istedik.