Orcun Yalav, Orhan Demircan, Gurhan Sakman

Genel Cerrahi AD, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anahtar Kelimeler: Graves hastalığı, Cerrahi tedavi, Graves yönetimi

Özet

Graves hastalığı diffüz guatr, tirotoksikoz, oftalmopati ve dermatopatiyle seyreden sistemik ve otoimmün bir hastalıktır. Hipertiroidizmin en sık nedenidir. Anti-Tiroid ilaç (ATİ) tedavisi, radyoaktif iyot (RAİ) ve cerrahi tedavi, Graves hastalığında kullanılan temel tedavi yöntemleridir. Tedavinin hedefi, minimal morbidite ve mortalite ile hastalık semptomlarının ve hipertiroidinin hızla kontrol altına alınması olmalıdır. Bu tanımı tek başına karşılayan ideal bir tedavi yöntemi bulunmadığı gibi, tedavi yöntemlerinin kullanımları arasında da halen ortak bir fikir birliği de sağlanamamıştır. Graves oftalmopatisi, hastalardaki morbidite ve yaşam konforundaki düşüşün en sık nedenidir. Oftalmopati yokluğunda Graves hastalarının tedavi seçenekleri arasında halen üstünlük gösteren bir tedavi modeli yoktur. Ancak graves oftalmopatili hastalar için önerilen ise total tiroid ablasyonu ve glukokortikoid tedavisidir. Graves hastalığının tedavisi cerrah, endokrinolog, nükleer tıp ve göz hastalıkları uzmanı tarafından oluşturulan multidisipliner bir ekip tarafından yapılmalıdır. Tedavide öncelikle antitiroid ilaçlar kullanılmalı, RAİ ve cerrahi tedavi hastanın özelliklerine göre seçilmelidir.