Bartu Badak1, Enver İhtiyar1, Mustafa Salış1, Didem Turcan2

1ESOGÜ Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kliniği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştıma Hastanesi, ESKİŞEHİR
2ESOGÜ Tıp Fakültesi, Patoloji AD, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştıma Hastanesi, ESKİŞEHİR

Anahtar Kelimeler: Guatr, amiloidozis, cerrahi

Özet

Amiloid materyalin tiroid dokuda birikimi %50-80 oranında mikroskopik olarak görülür. Ancak, klinik olarak guatr görünümüne ulaşan olgu sayısı azdır. Amiloid guatr tanımlanmasından bu güne dek 250 civarında olgu bildirilmiştir. Bu olguların çoğu kronik bir hastalık sonrasında görülen sekonder amiloidozise bağlı gelişmiş olgulardır. Tiroid bezinde amiloid birikimi saptanan olgularda diğer organlarda da amiloid birikimi ve altta yatan sistemik bir hastalık görülebilir. Bu olgumuzda da FMF’e sekonder gelişen sekonder amiloidozisi bulunup, bası semptomlarına yol açan guatrı mevcut olan olguyu sunmayı amaçladık.