Bartu Badak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kliniği, Eskişehir

Anahtar Kelimeler: Tiroid, semptom, tedavi

Özet

Bilateral total tiroidektomi ameliyatı sonrası mediastinal tiroid dokusu tespit edilmesi nadir ve beklenmeyen bir klinik tablodur. Literatürde unutulmuş guatr ile ilgili az sayıda örnek olgu bulunmaktadır. Etyolojinin ilk operasyon öncesi eksik tanı yöntemleri kullanma olduğu düşünülen bu tabloya nadir de olsa otonomisite kazanmış hali hazırda bulunan bir mediastinal tiroid dokusunun da sebep olabileceği belirtilmektedir. Biz bu yazımızda bilateral total tiroidektomi operasyonu geçirmiş ve 3 sene sonrasında bası semptomları nedenli tekrar hastaneye başvuran 48 yaşındaki bayan hastanın takip ve tedavi sürecini sunmayı amaçladık.