Hakan Yabanoğlu

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Dadaloğlu Mahallesi, 2591. Sk. 4/A, 01240 Yüreğir/Adana

Anahtar Kelimeler: Adrenal bez, kistik lenfanjioma, cer­ rahi tedavi

Özet

Kistik lenfanjioma, lenfotik endotelyal hücrelerden köken alan benign nadir lezyonlardandır. Adrenal kistler %0.06­ 0.18 oranında çok nadirdirler. Adrenal lenfanjioma pato­ genezi tam olarak bilinmemekle beraber en yaygın teori lenfatik damarların anormal gelişimi ya da ektazisi sonucu olduğu yönündedir. Bu lezyonlar sıklıkla anatomik olarak aksilla ve boyun bölgelerinde olmakla beraber %5 oranında intraabdominal de olabilirler. Adrenal bez lenfanjiomaları genellikle asemptomatiktir. Çoğunlukla radyolojik incele­ meler esnasında insidental olarak ya da cerrahi sırasında tanı alırlar. Bu çalışmada kistik lenfanjiomanın çok nadir bir formu olup literatürde yalnızca vaka sunumları şeklinde bildirilmiş olan adrenal kaynaklı kistik lenfanjiomalı 2 olgu sunacağız.