Ayten OĞUZ1, Eren P. ERSOY2, Melike M. SÖĞÜTLÜGİL3, Gülnur GÜLER4, Reyhan ERSOY5, Bekir ÇAKIR5

1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, Bilkent, ANKARA
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Bilkent, ANKARA
3Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Bilkent, ANKARA
4Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Bilim Dalı, Bilkent, ANKARA
5Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bilkent, ANKARA

Özet

30 yaşında bayan hasta sol adrenal kitle başvurdu. Hastada epizodik hipertansif atak veya terleme veya başağrısı gibi yakınmalar yoktu. Hastanın fizik muayenesi tamamen normal saptandı. Adrenal MRG’de sol adrenal lojda septasyonlar içeren 72x59x75 mm’ lik bir lezyon saptandı. Kitle Tip III kist hidatik olarak rapor edildi. Buna karşın, hastanın kist hidatik hemaglutinasyon testi negatif olarak geldi. Eozinofil sayımı normal sınırlardaydı. Bununla birlikte, idrar normetanefrin ve VMA değerleri anlamlı olarak artmış bulundu. Hastaya sol adrenalektomi uygulandı. Hastada intraoperatif veya postoperatif dönemde herhangi bir komplikasyon olmadı. Histopatolojik olarak kistik feokromositoma tanısı kondu. Ameliyat sonrasında idrar metanefrin ve VMA seviyelerinin normale döndüğü görüldü.
Solid feokromositomalarda sıklıkla rastlanan klasik prodromal semptomlar kistik feokromositomalarda görülmeyebilir. Bu vaka, oldukça az görülen fonksiyonel kistik neoplazmların nadir bir örneğidir.