Erdem Sarı1, Mehmet Hacıyanlı2, Melike Bedel Koruyucu3, Özcan Dere4, Onur Dülgeroğlu2, Yusuf Kumkumoğlu2, Özlem Gür2

1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi AD İzmir
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji AD, İzmir
4Muş Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Muş

Anahtar Kelimeler: Rekürren, nüks, hiperparatiroidizm, otogreft, önkol, sestamibi

Özet

Nüks hiperparatiroidizm(HPT), ilk operasyondan en az altı ay sonra hiperkalsemi ile HPT’nin tekrarlaması olarak tanımlanr. En önemli sebebi, multiglanduler hastalıkta operasyon esnasında gözden kaçan anormal bir bezin bırakılmasıdır. Diğer nedenler, ektopik yerleşimli adenomların fark edilememesi, normal yerleşimli paratiroid adenomunun lokalize edilememesi, paratiroid kanseri, ototransplant yapılan paratiroid bezinde aşırı fonksiyon olması ve paratiromatozistir [1].
Total paratiroidektomi ve ön kola ototransplantasyon, sekonder HPT’de genel kabul gören bir tedavi yöntemi [2-4] olmasına rağmen optimal cerrahi seçenek konusunda tartışmalar devam etmektedir. Ön kola ototransplantasyon, nüks HPT olgularında boyun reeksplorasyonunun yüksek morbidite riski taşıması nedeniyle faydalı bir yöntemdir.
Total paratiroidektomiyi takiben ön kola ototransplantasyon yapılan olgularda otogreftin hiperplazisine bağlı nüks HPT görülebilir. Otogref hiperplazisi, 99Tcm-sestamibi sintigrafi ile tespit edilebilir[5-7]. Ön kol otogreft hiperplazisinin tedavisi hiperplastik paratiroid dokularının total eksizyonudur. İlk operasyonda otogreftin emilmeyen suturler veya kliplerle işaretlenmesi eksplorasyonu kolaylaştırır.
Hastanemizde sekonder hiperparatiroidizm nedeniyle opere edilmiş, ototransplante paratiroid dokusuna bağlı nüks hiperparatiroidizm gelişmiş bir hastanın takip ve tedavisini paylaştık.