Gökhan Selcuk Ozbalci1, Kagan Karabulut1, Hamza Cinar2, Ismail Alper Tarim1, Ayfer Kamali Polat1, Cafer Polat1, Kenan Erzurumlu1

1Ondokuz Mayis University Medical Faculty General Surgery Department, Samsun, Turkey
2Kurtalan State Hospital General Surgery Department, Siirt ,Turkey

Anahtar Kelimeler: Tiroid, sitoloji, bethesda sistemi

Özet

Giriş: Tiroid nodülü olan hastalar için ince iğne aspirasyonu (İİA) önemli bir tetkiktir. Bethesda sistemindeki 5 yıllık deneyimimizi retrospektif olarak analiz ettik.
Materyal ve Metod: Bu çalışmada, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi B.lümü’nde, Ocak 2007 - Ekim 2012 tarihleri arasında uygulanmış olan 504 tiroid ince iğne aspirasyon sitoloji (İİAS) olgusu, tiroid sitopatolojisini değerlendirmede kullanılan Bethesda sistemiyle sınıflandırılmıştır.
Sonuçlar: İİAS sonuçlarında 117 (%23.21) tanesi Nondiagnostik veya yetersiz örnek ve 176 (%34.92) tanesi benign olarak bildirilmiştir. Önemi belirsiz atipi veya önemi belirsiz foliküler lezyon, foliküler neoplazm veya foliküler neoplazm şüphesi, malignite şüpheli ve malign sonuçlar ise sırasıyla 21 (%4.17), 23 (%4.56), 136 (%26.98) ve 31 (%6.15) olarak bulundu. Yanlış negative ve yanlış pozitif sonuçlar sırasıyla %21.59 ve % 12.91 bulundu. Aynı zamanda İİAS sonucu malignite şüpheli olan vakalarda malignite oranı %36.76 bulundu.
Sonuç: İİAS ve tiroid sitopatoloji değerlendirmede kullanılan Bethesda sistemi, tiroid malignitelerinin ameliyat öncesi tanısında kullanışlı bir inceleme yöntemidir. Diğer taraftan, fizik muayene, ultrason bulguları ve İİAS sonuçları tiroid malignite tedavisinde beraber değerlendirilmelidir.