Olgu Sunumu

Bayan Bir Hastada Sol Lobta Multinodüler Guatr İle Birlikte Görülen Sağ Tiroid Lobu Hemiagenezisi: Olgu Sunumu

Ali ÇİFTÇİ, Murat Burç YAZICIOĞLU, Mustafa Celalettin HAKSAL, Çağrı TİRYAKİ, Hamdi Taner TURGUT, Murat COŞKUN, Mehmet ÖZYILDIZ, Selim Yiğit YILDIZ, Çetin KOTAN

Ender rastlanan bir endokrin malignitesi: paratiroid karsinomu

Sertaç Ata Güler, Gökhan Pösteki, Tonguç Utku Yılmaz, Yeşim Gürbüz, Zeynep Cantürk, Nuh Zafer Cantürk

Rekürren hiperparatiroidinin önemli bir nedeni: Otogreft hiperpilazisi

Erdem Sarı, Mehmet Hacıyanlı, Melike Bedel Koruyucu, Özcan Dere, Onur Dülgeroğlu, Yusuf Kumkumoğlu, Özlem Gür

Orjinal Araştırma

Gebelikte tiroid hastalıkları ve tedavisi

Emel Kıyak Çağlayan, Ergin Arslan, Kasım Çağlayan, Mesut Sipahi, Oktay Banlı, Murat Suher

Paratiroid adenomlarında klinik ve cerrahi deneyimimiz

Abuzer Dirican, Hüseyin Yönder, Serdar Karakaş, Mustafa Ateş, Vural Soyer, Dinçer Özgür, Bülent Ünal, İbrahim Şahin

Derleme