Simurg

Orjinal Araştırma

Reoperatif tiroid cerrahisinde intraoperatif sinir monitörizasyonu: İlk sonuçlarımız

Bülent Çitgez, Gürkan Yetkin, Esin Kabul Gürbulak, İsmail Akgün, Hamdi Özşahin, Mehmet Uludağ

Nüks nodüler guatr vakalarında tiroidektomi sonrası hipoparatiroidi: Klinik deneyimlerimiz

Gürkan Öztürk, Müfide Nuran Akçay, Güngör Akçay, Mahmut Başoğlu, Bünyamin Özoğul, Selçuk Atamanalp, Bülent Aydınlı

Bethesda raporlama sistemine göre tiroid nodüllerinde sitopatolojik ve histopatolojik uyumsuzluk

Leyla Özel, Sema Zer Toros, İbrahim Berber, Melih Kara1, Erdal Erdoğdu, Osman Krand, Pembegül Güneş, Neval Aksoy, İzzet Titiz

Kistik tiroid nodüllerinde perkütan etanol enjeksiyonu ile tedavi

Bekir Çakır, Rıfkı Üçler, Dilek Arpacı, Fevzi Balkan, Ahmet Dirikoç, Reyhan Ersoy

Derleme

Olgu Sunumu

Sekonder hiperparatiroidinin kemik komplikasyonları ve cerrahi tedavi: Olgu sunumu

Funda Türkmen, İbrahim Berber, Alper Bayrak, Can Sevinç, Toluy Özgümüş, Ozan Durmaz, Mücahit Görgeç

Nadir görülen tiroid bezi yerleşim anomalisi: Lingual tiroid

Hüseyin Sinan, Ahmet Ziya Balta, Vural Büyüksoy, Mustafa Tahir Özer, Sezai Demirbaş

Problem Olgu