Simurg

Orjinal Araştırma

Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçları ile cerrahi patoloji sonuçları karşılaştırılması

Bülent Herek, Özhan Özcan, Soykan Arıkan, Feyzullah Ersöz, Serkan Sarı, Mustafa Dönmez

Tiroidin rastlantısal papiller mikrokarsinomları

Erdinç Kamer, Haluk Recai Ünalp, Arzu Avcı, Özcan Dere, Mustafa Peşkersoy, Ercüment Tarcan

Derleme

Olgu Sunumu

Tiroid kist hidatiği olgu sunumu

Tahir Atun, Cemal Kaya, Uygar Demir, Özgür Bostancı, Banu Yılmaz Özgüven, Mehmet Mihmanlı

Albright herediter osteodistrofisi ile birlikte büyüme hormonu eksikliği ve adrenal yetersizlik

Özlem Tarçın, Dilek Yazıcı, Oğuzhan Deyneli, Burak Hünük, Seda Sancak, Hasan Aydın, Dilek Yavuz, Sema Akalın

Problem Olgu