Simurg

Orjinal Araştırma

Tamamlayıcı tiroidektomi deneyimimiz

Hüseyin Uzun, Hasan Fehmi Küçük, Mehmet Gökçeimam, Levent Kaptanoğlu, Mehmet Eser, Fırat Tutal, Necmi Kurt

Ultrasonografi kılavuzluğunda minimal invaziv paratiroidektomi

Mehmet Erikoğlu, Süleyman Şakir Tavlı, Barış Ayhan, Mehtap Çakır, Mustafa Sait Gönen

Derleme

Olgu Sunumu

Problem Olgu