Simurg

Orjinal Araştırma

Derleme

Olgu Sunumu

Posterior mediastinal ektopik guatr

Kadri Ceberut, Faruk Kutlutürk, Serhat Çelikel, Ahmet Müslehiddinoğlu, İsmail Ergin

Aşırı hiperkalsemiyle seyreden dev paratiroid adenomu

Zuhal Karaca, Abuzer Dirican, Mustafa Ateş, Bahri Evren, İbrahim Şahin

Problem Olgu