Simurg

Nuri Kamel

Selçuk ÖZARMAĞAN

Orjinal Araştırma

Tiroid Cerrahisinin Komplikasyonları: 411 Hastanın Analizi

Yavuz ALBAYRAK, Fatih ALBAYRAK, Belkız AYLU, Rahsan YILDIRIM, Serdar ASLAN, İlknur ÇALIK

Adrenalektomi Sonuçlarımız: 27 Olgunun (21’i Laparoskopik) Analizi

Ziya ÇETİNKAYA, Ramis ÇOLAK, Yusuf ÖZKAN, Y. Selim İLHAN, Erhan AYGEN, Refik AYTEN, Ahmet TÜRKOĞLU

Derleme

Olgu Sunumu

Kemik Deformiteleri ve Vertabral Hemanjiomlarıyla Farklı Klinik Özellikler Gösteren Bir Bardet-Biedl Sendromu Olgusu

Faruk KUTLUTÜRK, Türker TAŞLIYURT, Süheyla UZUN, Pelin AYTAN, Süleyman YÜCE, Berat ACU, Tongabay CUMURCU, Ümmügül ÜYETÜRK

Adrenal Kitlenin Nadir Bir Nedeni: Castleman Hastalığı

Özcan KARAMAN, Feyza Yener ÖZTÜRK, Nedim POLAT, Şenay YENER, Esra ÇİL, Ayşenur ÖZDERYA, Erbil ERGENEKON, Yüksel ALTUNTAŞ

Karaciğere Metastaz Yapan Hurthle Hücreli Tiroid Karsinomu

Alper ÇELİK, Hüseyin Ayhan KAYAOĞLU, Namık ÖZKAN, Ömer Faik ERSOY

Problem Olgu

Suprasellar Kitle

Senay MOLVALILAR, Neşe ÇOLAK