Simurg

Orjinal Araştırma

Gamma porb eşliğinde tamamlayıcı tiroidektomi

Yeşim ERBİL, Umut BARBAROS, Uğur DEVECİ, Hakan KAYA, Selçuk ÖZARMAĞAN, Alp BOZBORA, Işık ADALET

Fokal tiroiditin sonografik özellikleri

Zeynep KIRKALI ALBAYRAK, Hülya ÖNAY, Ferhunde DİZDAROĞLU, Gülden YENİCE

Hashimoto tiroiditine eşlik eden tiroid papiller karsinomu’nun oksifil hücreli (onkositik) varyantı

Cem SEZER, Cumhur ARICI, Safiye ÇETIN, Mehmet ÖĞÜŞ, Hicran GÜLMEZ, Gökhan YAZICIOĞLU, Gülten KARPUZOĞLU

Olgu Sunumu

Ciddi hiperkalsemi ile tanısı konan ve atrial trombüs gelişen Addison hastalığı: Olgu sunumu

Ayşe ÇIKIM SERTKAYA, Lezzan KESKİN, Kerim ÇIKIM, Levent Cem MUTLU, İsmet AYDOĞDU

Derleme

Uzmanına Sorun

Problem Olgu