Simurg

Simurg

Prof. Dr. Ahmet Orhan ŞAŞMAZ

Orjinal Araştırma

Papiler tiroid kanserinin prognozunda vasküler endotelial büyüme faktörünün rolü

Alp BOZBORA, Yeşim ERBİL, Nevzat TÜRE, Umut BARBAROS, Hakan KAYA, Yersu KAPRAN, Selçuk ÖZARMAĞAN

Laparoskopik adrenalektomi olgularımız

Gürhan ÇELİK, Acar AREN, Mustafa ŞENER, Fatih BAŞAK, İbrahim AYDIN, Kemal KILIÇ, Ali TARDU, Mert MAHSUNİ SEVİNÇ, Servet KARAHAN

Deneysel adrenal yetersizliğinde, plazma atrial natriüretik peptid (ANP) düzeyleri

Güngör AKÇAY, Müfide Nuran AKÇAY, Fatih AKÇAY, Fehmi ÇELEBİ, Habip BİLEN

Olgu Sunumu

Ciddi hipertiroidi tedavisinde plazmaferezin yeri

Ferhan MANTAR, Mine ADAŞ, Ayşe ARAR, Ayşen HELVACI, Demet AYDIN, Serap YÜCEL

Basit renal kist, renal onkositom ve feokromasitoma birlikteliği

Habib BİLEN, Müfide Nuran AKÇAY, Fazlı ERDOĞAN, Güngör AKÇAY

Derleme

Uzmanına Sorun

Problem Olgu