Simurg

Simurg

Prof. Dr. Gürbüz ERDOĞAN

Orjinal Araştırma

Benign nüks multinodüler guatr’da reoperatif tiroid cerrahisi

Orhan ALİMOĞLU, Murat AKDAĞ, Mustafa ŞAHİN, Çağatay KORKUT, Fatih DAŞIRAN

Substernal guatrda tiroidin öncelikli pretrakeal mobilizasyonu

Mehmet ULUDAĞ, Adnan İŞGÖR, Gürkan YETKİN, Bülent ÇİTGEZ, İsmail AKGÜN, Arslan ÇOBAN

Derleme

Graves’ disease with/without nodules and the risk of thyroid carcinoma

Yeşim ERBİL, Neşe ÖZBEY, Alp BOZBORA, Umut BARBAROS, Hakan KAYA, Yersu KAPRAN, Selçuk ÖZARMAĞAN

Olgu Sunumu

Uzmanına Sorun

Problem Olgu