Orjinal Araştırma

Diabetes mellitusda IGF sistemi

Müjde AKTÜRK, Alev ALTINOVA, Füsun BALOŞ TÖRÜNER, Göksun AYVAZ

İnsülinomalı olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi

Cevdet DURAN, Sinem KIYICI, Türkay KIRDAK, Özlem SARAYDAROĞLU, Canan ERSOY, Erdinç ERTÜRK, Ercan TUNCEL, Şazi İMAMOĞLU

Şüpheli sitoloji saptanan tiroid nodüllerine cerrahi yaklaşım

Tamer AKÇA, Tahsin ÇOLAK, Bora ÜSTÜNSOY, Özlem AYDIN, Musa DİRLİK, Süha AYDIN

Clinical and radiological features of the adrenal cysts

Yeşim ERBİL, Umut BARBAROS, Koray GÜVEN, Hakan KAYA, Mücteba GÜNDÜZ, Alp BOZBORA, Selçuk ÖZARMAĞAN

Olgu Sunumu

Tiroidde iki taraflı (çift) piramidal (-) lob varlığı

Mehmet ULUDAĞ, Gürkan YETKİN, Fazilet ŞİMŞEK, İsmail AKGÜN, Adnan İŞGÖR, Abut KEBUDİ

Hibrid tiroid karsinomlarI ve tiroid kollizyon tümörleri

Hüseyin Kemal TÜRKÖZ, ÖZDEMİR Nilgün CAFERLER

Derleme

Meme kanseri ve hormon replasman tedavisi

Hüseyin Kemal TÜRKÖZ, Tamer AYDIN, Timuçin AYDIN

Problem Olgu