Orjinal Araştırma

Primer parahipertiroidizmde lokalizasyon yöntemleri ve tedavi

Cumhur ARICI, Burhan MAYİR, Hasan ALTUNTAŞ, Adil BOZ, Ramazan SARI, Binnur KARAYALÇIN, Mustafa Kemal BALCI, Ümit KARAYALÇIN

İleri yaş hastalarda multinoduler guatrın cerrahi tedavisinde total tiroidektomi

Çağatay AYDIN, Koray TEKİN, Burhan KABAY, Faruk AYTEKİN, Uğur SUNGURTEKİN, Ergün ERDEM, Akan ÖZDEN

Primer sürrenal kitlelerine yaklaşım: 18 cerrahi olgunun irdelenmesi

Arif Hakan DEMİREL, Ali Ulvi ÖNGEÖREN, Funda ATALMIŞ, Serdar KURU

Olgu Sunumu

Derleme

Problem Olgu