Orjinal Araştırma

Sürrenal Ganglionörom: Klinik ve Radyolojik Özelliklerinin İnsidental Sürrenal Kitlelerle Karşılaştırılması

Umut BARBAROS, Mustafa TÜKENMEZ, Mücteba GÜNDÜZ, Candaş ERÇETİN, Gamze ÇITLAK, Yeşim ERBİL, Alp BOZBORA, Selçuk ÖZARMAĞAN

Olgu Sunumu

Radio-Guided Nonpalpable Metastatic Lymph Node Localization in Patients with Recurrent Thyroid Cancer

Mustafa TÜKENMEZ, Yeşim ERBİL, Umut BARBAROS, Cem DURAL, Artür SALMASLIOĞLU, Deniz AKSOY, Ayşe MUDUN, Selçuk ÖZARMAĞAN

Derleme

Uzmanına Sorun

Problem Olgu