Simurg

Orjinal Araştırma

Surrenal İnsidentaloma Hastalarının Değerlendirilmeleri Nasıl Yapılmalı?

Dilek BERKER, Yusuf AYDIN, İhsan ÜSTÜN, Kamile GÜL, Yasemin Ateş TÜTÜNCÜ, Serhat IŞIK, Tuncay DELİBAŞI, Ali ATAN, Serdar GÜLER

Primer Hiperparatroidi: Van Deneyimi, 149 Olgunun Değerlendirilmesi

Çetin KOTAN, Aziz SÜMER, Mustafa ÖZTÜRK, Ekrem ALGÜN, Hayati AYAKTA, Mustafa KÖSEM, Öztekin ÇIKMAN, Hasan ARSLANTÜRK, Murat ARSLAN, Murat BAŞER, Tuncer ÖZTÜRK, Yusuf TEKEŞ, Ali ÇİFTÇİ, Vedat BAYRAK, M. Ali ÇARPALAR, Remzi KIZILTAN, Ömer USLUKAYA

Tiroid Nodüllerinin Bayanlardaki Yüksek Prevalansı

Mehmet Rami HELVACI, Murat GÜLLÜ, Hasan KAYA, Orhan Veli ÖZKAN, Ali BALCI, Edip UÇAR

Tiroid Cerrahisinde Komplikasyonları Etkileyen Faktörler 1022 Olgunun Analizi

Bülent ÜNAL, Betül BOZKURT, Melih KARABEYO⁄LU, Belma KOÇER, Bahattin ÖZLÜ, Demet ÜNAL, Ömer CENGİZ

Derleme

Gebelik ve Tiroid Hastalıkları

A. Cem İYİBOZKURT, Yavuz SALİHOĞLU

Olgu Sunumu

Hyalinizing Trabecular Neoplasm of the Thyroid: Report of a Case Tiroidin Hiyalinize Trabeküler Tümörü

Erdinc KAMER, Haluk Recai UNALP, Arzu AVCI, Mustafa PESKERSOY, Omer GUNDOGAN, Mehmet Ali ONAL

Uzmanına Sorun

Problem Olgu