Simurg

Orjinal Araştırma

Primer Hiperparatiroidizm Olgularında Cerrahi Öncesi Lokalizasyon Çalışmalarının Tanısal Etkinliği

Hızır AKYILDIZ, Alper AKCAN, Erdoğan SÖZÜER, Yücel ARITAŞ, Engin OK, Hülya AKGÜN, Kürşat ÜNLÜHIZARCI, Namık YILMAZ

Tranabdominal Laparoskopik Adrenalektomi: 62 Adrenalektomide Klinik Deneyimimiz

Yeşim ERBİL, Umut BARBAROS, Ferihan ARAL, Neşe ÖZBEY, Halim İŞSEVER, Alp BOZBORA, Selçuk ÖZARMAĞAN

Derleme

Medüller Tiroid Kanseri

Firuzan FIRAT, Selçuk DAĞDELEN

Olgu Sunumu

Uzmanına Sorun

Problem Olgu