Simurg

Orjinal Araştırma

İleri Yaş Hastalarda SelimTiroid Hastalıkları için Tiroidektomi: Klinik Deneyimlerimiz

Gürkan ÖZTÜRK, Müfide Nuran AKÇAY, Mahmut BAŞOĞLU, Durkaya ÖREN, S.Selcuk ATAMANALP, Bülent AYDINLI, Bünyami ÖZOĞUL

İnsülin Tedavi Rejimleri ve İnsülin Tiplerinin Ağır ve Hafif Hipoglisemi Olayları Üzerindeki Etkisi

Yusuf AYDIN, Dilek BERKER, Evrim ÇAKIR, Ufuk ÖZUĞUZ, Betül ÖZKAN, Tuncay DELİBAŞI, Serdar GÜLER

Tiroid Hastalıklarında Sık Kullanılan Preoperatif Testlerin Patolojik İnceleme İle Korelasyonu

Bülent ÜNAL, Burak IŞIK, Betül BOZKURT, Abuzer DİRİCAN, Melih KARABEYOĞLU, Latif KAHRAMAN, Cemalettin AYDIN, Ömer CENGİZ

SerumTiroid Hormon Profili, Cerrahi Teknik ve Komplikasyon İlişkisi

Münevver MORAN, Oskay KAYA, Evren DİLEKTAŞLI, C. İsmail BİLGİÇ, M. Tahir ORUÇ, M. Mahir ÖZMEN

Hipertiroidi Nedeniyle Yapılan Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi

Ahmet Oğuz. HASDEMİR, Vildan. TÜRKELİ, Nurettin KAHRAMANSOY, Özgür KORDON, Hayri ERKOL, Cavit. ÇÖL, Neriman. ŞENGÜL, Aysu KIYAN

Derleme

Primer Aldosteroniz

Aslı NAR, Neslihan Başçıl TÜTÜNCÜ

Olgu Sunumu

Problem Olgu