Simurg

Orjinal Araştırma

Multinodüler Guatrda Cerrahi Tedavi Seçim

Mehmet ULUDAĞ, Gürkan YETKİN, Bülent ÇİTGEZ, Murat ÖZKAYNAK, Arslan ÇOBAN, Adnan İŞGÖR

Tiroidektomi Sonrası Gelişen Klinik Hipokalsemiyi Öngörmede Parathormon Tayininin Yeri

Eser ÖZTÜRK, Orhan YALÇIN, İdris KURTULUŞ, Yaşar ÖZDENKAYA, Özgür YÜZER, Erkan YAVUZ

Gama-Prob Yardımlı Tamamlayıcı Tiroidektomiler

Ömer BENDER, Enis YÜNEY, Savaş KARYAĞAR, Sedat KAMALI, Semih HOT, Levent BALCI, Hasan AKBULUT, Kenan ÇETİN, Tevfik ÖZPAÇACI

Hipotiroidi Hastalarında Hepatobiliyer Sistem Motor Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Olga YAYLALI, F. Suna KIRAÇ, Güzin YAYLALI, Doğangün YÜKSEL, Mustafa YILMAZ, Beyza AKDAĞ

Derleme

Olgu Sunumu

Sistemik Primer Amiloidoza Bağlı Amiloid Guatr

Mehmet KARADUMAN, Cengiz TAVUSBAY, Nurullah DAMBURACI, Mehmet HACIYANLI, Evren DURAK, Hüdai GENÇ

Problem Olgu