Simurg

Orjinal Araştırma

Tiroidektomi Uygulanan Hastalarda Geçici Hipokalsemi Gelişimini Etkileyen Faktörler

Mehmet ULUDAĞ, Gürkan YETKİN, Bülent ÇİTGEZ, Faruk YENER, Murat ÖZKAYNAK, Adnan İŞGÖR

Otoimmün Tiroid Hastalığının Tanı ve Takibinde Oksidatif DNA Hasar Belirleyicisi 8-Ohdg’nin Önemi

İlknur ALTUNTAŞ, Özlem OSMANAĞAOĞLU, Selçuk DAĞDELEN, Mehlika IŞILDAK, Mübeccel DURUSOY, Tomris ERBAŞ

Derleme

Diabetes İnsipidus

Didem ÖZDEMİR, Bekir ÇAKIR, Reyhan ERSOY

Olgu Sunumu

Primer Ektopik Mediastinal Guatr

Ahmet Oğuz HASDEMİR, Ali KILIÇGÜN, Murat BOZGEYİK, Alper ÇALIŞAL, Cavit ÇÖL

Asemptomatik Retroperitoneal Paraganglioma

Nihat AKSAKAL, Fazlı Cem GEZEN, Mustafa ÖNCEL, Osman CİVİL

Problem Olgu

Bir Osteomalazi Vakası

Senay MOLVALILAR, Neşe ÇOLAK