Simurg

Orjinal Araştırma

Endemik Guatr Olgularına Eşlik Eden Paratiroid Bez Hastalıkları

Kenan CALIŞKAN, Tarık Zafer NURSAL, Ali EZER, Tamer ÇOLAKOĞLU, Sedat YILDIRIM, Gökhan MORAY

Tiroid Boyutlarını Değerlendirmede İki Boyutlu Ultrasonografinin Etkinliği

Namık ÖZKAN, Ömer Faik ERSOY, Hüseyin Ayhan KAYAOĞLU, Alper ÇELİK

İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi ile Gri Zonda Bulunan Tiroid Lezyonlarında Tanı ve Tedavi

Pembegül GÜNEŞ, Ali AKTEKİN, Günay GÜRLEYİK, Fügen VARDAR AKER, Murat ERKAN, Şerike AKKAYNAK, Aylin GÖNÜLTAŞ, Pelin DEMİRTÜRK

Derleme

Metabolik Sendrom ve Diyet

Zehra BÜYÜKTUNCER, Gülden KÖKSAL, Tomris ERBAŞ

Olgu Sunumu

Servikal Lenf Nodu Metastazı ile Tanısı Konulan Tiroidin Papiller Mikrokarsinomları: Beş Olgu Sunumu

Erdinç KAMER, Mustafa PEŞKERSOY, Haluk ÜNALP, Arzu AVCI, Mehmet DENİZ, Mehmet Ali ÖNAL

Nadir Görülen Bir Varyasyon: Non-Rekürren Laringeal Sinir

Aziz SÜMER, Oytun Saffet KAYHAOĞLU, Umut BARBAROS, Candaş ERÇETİN, Yeşim ERBİL, Selçuk ÖZARMAĞAN

Tiroid Hurthle Hücreli Kanser ve Papiller Kanser Birlikteliği

Kamile GÜL, Ayten OĞUZ, Serdar Nevzat UĞRAŞ, Birol KORUKLUOĞLU, Reyhan ERSOY, Bekir ÇAKIR

Problem Olgu

Bir Osteomalazi Vakası

Senay MOLVALILAR, Neşe ÇOLAK