Orjinal Araştırma

Düşük hacimli merkezde tiroide yönelik ofis ince iğne aspirasyon biyopsisi: Sitoloji ve histopatoloji sonuçları

Ahmet Cem Dural, Candaş Erçetin, TuganTezcaner, Mahir Kırnap, Z. Çiler Tezcaner, H. Gözde M. Dada, Tuna Şahin, Ö. Funca Yazıcı, Özlem Ergül

Tiroid Nodüllerinin Ayirici Tanisinda Nodül İçi Glukoz Düzeyleri

Cevdet Aydin, Serap Soytac Inancli, Fevzi Balkan, Ahmet Dirikoc, Aylin Kilic Yazgan, Reyhan Ersoy, Bekir Cakir

Sürrenal kitlelerde laparoskopik transperitoneal cerrahi deneyimlerimiz: Turgut Özal Tıp Merkezi

Mustafa Ateş, Abuzer Dirican, Zuhal Karaca, İbrahim Şahin, Cemalettin Aydın, Cüneyt Kayaalp

Sekonder hiperparatirodide cerrahi girişim endikasyonlarımız

Bülent Çitgez, Mehmet Uludağ, Gürkan Yetkin, İsmail Akgün, Sinan Karakoç, Abdulcabbar Kartal, Ferhat Ferhatoğlu, Adnan İşgör

Derleme

Olgu Sunumu

Kemik metastazları ile başvuran bir paratiroid karsinoma vakası: literatürün gözden geçirilmesi

Neslihan Soysal Atile, Betül Ekiz Bilir, Sibel Güldiken, Atakan Sezer, Neşe Torun, Arzu Çalık, Betül Uğur Altun, Armağan Tuğrul

Primer hidatik kisti taklit eden kistik adrenal kitlede feokromositoma

Ayten OĞUZ, Eren P. ERSOY, Melike M. SÖĞÜTLÜGİL, Gülnur GÜLER, Reyhan ERSOY, Bekir ÇAKIR