Orjinal Araştırma

Laparoskopik bilateral adrenalektomi: 21 olguyla klinik deneyimlerimiz

Nihat Yavuz, Serkan Teksöz, Sabri Ergüney, Mete Düren, Pınar Kadıoğlu, Yusuf Bükey

Tamamlayıcı tiroid cerrahisinde komplikasyon oranları

Aybala Agac Ay, Haluk Ulucanlar, Suat Kutun, Abdullah Demir, Abdullah Çetin

İyi diferansiye tiroid kanseri hastalarında rekürrens veya metastaz şüphesinde F18-FDG PET-BT'nin yeri

Zeynep Gözde Özkan, Yasemin Şanlı, Serkan Kuyumcu, Ebru Yılmaz, Işık Adalet, Seher Nilgün Ünal

Derleme

Obezite ve eser elementler

Hümeyra Yerlikaya, Aysun Toker

Olgu Sunumu

Paratiroid adenomu ve insidental tiroid papiller kanser birlikteliği

Enver İlhan, Savaş Yakan, Fevzi Cengiz, Ali Galip Deneçli

Pankreatik insulinomaya açık ve laparoskopik yaklaşım: Dört olgu

Ziya Cetinkaya, Ahmet Turkoglu, Yusuf Ozkan, Refik Ayten, Mustafa Girgin

Nonrekürren ve rekürren laringeal sinir birleşimi: Olgu sunumu

Fahri Yetişir, Halit Ziya Dündar, Birkan Bozkurt, Alper Bilal Özkardeş, Seyid Murat Aydın, Mehmet Kılıç