Erol Arslan

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İç Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara

Sayın Endokrinolojide Diyalog Dergisi Editorü;
Derginizin 2012 yılı 1. sayısında yayınlanan ‘’ Şişman Türk kadınlarında Hs-CRP düzeyleri ve kardiyovasküler risk göstergeleri’’ isimli orijinal araştırmayı biraz geç olsa da büyük bir ilgi ile okudum[1]. Bu yazıya ek katkı sağlamak için bazı görüşlerim olacaktır.
Yazının ilk bölümünde Obezitenin prevalansı ülkemizde ve dünyada hızla artmakta olduğu vurgulanmaktadır. Buna katılmakla birlikte ülkemizde bu konu ile ilgili yapılmış birçok çalışmadan belki bir tanesine[2] yazıda yer verilebilirdi. Ülkemizde obezite ve inflamasyon arasındaki ilişkiyi ortaya koymuş çalışmaların[4,5] olduğu, ek olarak genç erkek obez bireylerde insülin direnci ve inflamatuvar belirteçler arasındaki ilişki de araştırılmıştır[3]. Ülkemizdeki bu araştırmalar, obezitenin düşük seviyeli kronik bir inflamatuvar süreç olduğunu desteklemektedir.
Sonuç olarak şişman Türk kadınlarında Hs-CRP düzeyleri ve kardiyovasküler risk göstergeleri arasındaki ilişkiyi irdeleyen[1] güzel bir çalışmada 34 kaynaktan faydalanıldığını gördüm. Avrupa endokrinoji kongresinde sunulan bir poster haricinde, ülkemizde bu konu ile yakın olabilecek başka bir kaynaktan faydalanıldığını göremedim. Her ne kadar bazı çalışmaların kalitesi uluslar arası seviyede olamasa da ülkemizde yapılan makalelere atıf yapmak, biz araştırmacılar ve ulusal tıp dergilerimizin yararına olacaktır. Basitçe Türkçe veri tabanı, google akademik v.b. web sayfalarında tarama yapmak, makalelere ulaşmak adına yeterli olacaktır. Bu sebeple, ülkemizde yapılmış çalışma ve yayınlanmış makalelere önem verilmeli, hatta pozitif ayırımcılık yapılması gerektiğini düşünmekteyim.

Kaynaklar

 1. Tanyolaç S, Çıkım AS. Şişman Türk kadınlarında Hs-CRP
 2. düzeyleri ve kardiyovasküler risk göstergeleri. Journal of
 3. Dialog in Endocrinology 2012;9(1):21-26.
 4. Oğuz A, Temizhan A, Abaci A, et al. Obesity and abdominal
 5. obesity; an alarming challenge for cardio-metabolic risk in
 6. Turkish adults. Anadolu Kardiyol Derg 2008;8:401-406.
 7. Onat A, Ceyhan K, Sansoy V, et al. Yetişkinlerimizde
 8. abdominal obezite ve obezite göstergeleri: İnsülin, glukoz
 9. intoleransı, inflamasyona etkileri, koroner risk öngörücülüğü.
 10. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2003;31:65-73.
 11. Keskin S, Sayalı E, Temeloğlu E, Ekizoğlu İ. Obezite ve
 12. inflamasyon. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2005;25:636-641.
 13. Arslan E, Tapan S, Barçın C, Atlı Y, Olcay A, Ercin CN. Genç
 14. erkek obez olgularda insülin resiztansı ve inflamatuvar
 15. belirteçler. MN Dahili Tıp Bilimleri 2006;1/3:164-167.