ODAK VE KAPSAM

Endokrinolojide Diyalog Dergisi danışman değerlendirmeli (hakemli) bir dergi olup en yüksek etik ve yayım ilkelerine bağlıdır. Derginin editörler kurulu, “Council of Science Editors” tarafından onaylanan “Editorial Policy” bildirisine uyarlar (www.councilscienceeditors.org).

Endokrinolojide Diyalog Dergisi’nin hedef kitlesi, cerrahi, endokrinoloji, patoloji, radyoloji, nükleer tıp, jinekoloji alanlarındaki uzmanlar olup, endokrin ile ilgili alanlarındaki klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazılarını, derlemeleri, orijinal olgu sunumlarını, editöre mektupları, toplantı, haber ve duyuruları yayınlar.

Endokrinolojide Diyalog Dergisi’nde yayımlanan makalelerin her hakkı saklıdır ve jde.endokrin.com adresinde çevrimiçi olarak görüntülenir. Dergi yazı kuralları International Committee of Medical Journal Editors-2007: Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals temel alınarak hazırlanmıştır (www.icmje.org).

YASAL UYARI

Bu dergide yayımlanan içerik kullanımından doğabilecek sonuçlardan veya yanılgılardan yayınevi ve editörler sorumlu tutulamayacaktır. İçeriklerde yer alan görüşler, fikirler ve ilanda yer alan ürün veya hizmetler yayınevi ve editörlerin görüşlerini yansıtmaz.

HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Ön incelemeden geçirildikten sonra değerlendirme için kabul edilen yazılar en az iki danışman tarafından incelenir. Dergi editörü danışmanların önerilerini de dikkate alarak makalenin kabul veya reddi konusunda son kararı verir. Editör makalede düzeltme isteme ve düzeltme sonrasında makaleyi yayımlamama hakkına sahiptir.

TELİF HAKKI

Yayınlanan yazı ve resimler derginin malı olur. Telif Hakkı Formu'nu buradan indirebilirsiniz.

Telif Hakkı Formu

ÇIKAR ÇATIŞMASI

Yazarlar, çalışma ile ilgili bilinmesi gereken herhangi bir mali ilişkiyi ya da çıkar örtüşmesi (conflict of interest) veya rekabet (competing interest) alanlarını açıklamakla yükümlüdürler. Çalışmaya yapılan tüm mali katkılar ya da sponsorluklar, çalışmayla ilgili olabilecek mali ilişkiler ya da kişisel örtüşme konuları yayının gönderildiği sırada editöre yazılan mektupta bildirilmeli ve istendiğinde gerekli belge ve izinler sunulmalıdır. Potansiyel Çıkar Çatışması Açıklaması Formu'nu buradan indirebilirsiniz.

Çıkar Çatışması Açıklaması Formu

"Telif Hakkı" ve "Potansiyel Çıkar Çatışması Açıklaması" formları tüm yazarlar tarafından okunarak imzalanması ve editörlere gönderilmesi gerekir. Bu belgeler olmadan değerlendirme süreci başlatılmayacaktır.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

Bu derginin içeriği herkese açıktır. Dünya çapında bilginin paylaşımını amaçlamaktadır.

GİZLİLİK BEYANI

Bu dergi sitesine girilen tüm kişisel bilgiler (isim, e-posta dahil), belirtilen amaçlar dahilinde kullanılacak ve hiçbir kişi ya da kuruluşa verilmeyecektir.

YAYIN SIKLIĞI

Endokrinolojide Diyalog Dergisi Ocak 2014 tarihi itibari ile Endokrin Hastalıkları hakkında gelen çalışmaları periyodik olarak yayınlayan, uluslararası hakemli bir dergi olarak bütün bir yıl boyunca sürekli internet üzerinden (tek bir sayı) halinde yayınlanacaktır.