Tip 1 ve Tip 2 Diyabetik Hastalarda Hemostatik Parametrelerin Değerlendirilmesi ve Diyabetik Vasküler Komplikasyonlar ile İlişkisi
2009, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa 003-003
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.