Hamza Cinar1, Ismail Alper Tarım2, Gökhan Selcuk Ozbalci2, Sercan Büyükakıncak3, Burcin Celik4, Cafer Polat2

1Kurtalan State Hospital General Surgery Department, Siirt
2 Ondokuz Mayis University Medical Faculty General Surgery Department, Samsun
3Ergani State Hospital General Surgery Department, Diyarbakır
4Ondokuz Mayis University Medical Faculty Thoracic Surgery Department, Samsun

Anahtar Kelimeler: Ektopik paratiroid adenoma, median sternotomi, primer hiperparatiroidi

Özet

Pirimer hipertiroidinin en sık görülen nedeni paratiroid adenomudur. Paratiroid adenomlarının %1-3’ü ektopik olarak bulunabilir. Ektopik paratiroid adenomlarının yaklaşık %20’si mediastende bulunur ve bunların %2’sine servikal insizyonla ulaşılamaz. Bu tip vakalar sternotomi veya torokotomi gerektirebilir. Olgumuzda, anterior mediastende çıkan aortla sternum arasında yer alan ektopik mediastinal paratiroid adenomunun neden olduğu ve nadir görülen primer hipertiroidili 23 yaşındaki hastayı rapor ettik. Olgumuzda adenomun rezeksiyonu parsiyel sternotomi ile yapıldı. Serum Ca ve parathormon değerleri postoperatif dönemde normal aralığa geriledi.