Alparslan Merdin1, Mustafa Kemal Balcı2, Fatma Avcı1

1Department of Internal Medicine,Akdeniz University Hospital,Antalya,Turkey
2Division of Endocrinology,Akdeniz University Hospital,Antalya,Turkey

Anahtar Kelimeler: Tiroid hormon direnci, sistolik zaman aralığı indeksi

Özet

Giriş: Tiroid hormon direnci(THR) dokularda end-organ cevabının azalması ile oluşur. Tiroid hormonunun metabolik ve doku düzeyindeki etkilerini takip etmek için sistolik zaman aralığı indeksi (Preejeksiyon periodu / Sol ventrikül ejeksiyon zamanı) de alternatif bir yöntemdir.
Olgu Sunumu: Tiroid hormon düzeylerindeki yükseklik nedeninin araştırılması için 72 yaşındaki erkek hasta ikinci basamaktan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji Bölümü’ne sevk edilmiş. Hastanın TSH, ST4 ve ST3 değerleri normal aralıkların üzerinde idi ve eşlik eden taşikardisi mevcuttu. Fizik muayenede elde tremor bulunmamaktaydı. Hipofiz MRI normal görünümdeydi. Tiroid otoantikor testleri negatif aralıklarda idi. Sistolik Zaman Aralığı İndeksi ölçümü tedavi öncesi 0,185 (0,29-0,34) idi. Hasta tiroid hormon direnci olarak değerlendirildi. Bir aylık metimazol tedavisini takiben Sistolik Zaman Aralığı İndeksi 0,238’e yükseldi. TSH, serbest T4, serbest T3 düzeyleri tedavi sonrasında sırasıyla 26.59 μIU / mL(0,35-5,5), 0.89 ng / dL (0,89-1,76) ve 3.05 pg / mL(2.3-4.2) olarak bulundu. Hastanın eşlik eden taşikardisi ise kayboldu.
Sonuç: Klinikte THR tanısı genellikle atlanır ve THR hastalarına sıklıkla yanlış tanı konulup yanlış tedavi verilir. Bununla birlikte Sistolik Zaman Aralığı İndeksi THR tanısını koymada ve tedavi takibinde güvenilir bir yoldur.