Okan Bakıner, Emre Bozkırlı, Osman Kızılkılıç, Eda Ertörer

Anahtar Kelimeler: Graves hastalığı, hipertiroidi tedavisi, tiroid arter embolizasyonu

Özet

Giriş: Hipertiroidizm tedavisinde antitiroid ilaçlar, radyoaktif iyot ve cerrahi tedavi gibi alışılagelmiş klasik yöntemler zaman zaman yetersiz kalabilmektedir. Tiroid arter embolizasyonuklasik yöntemlerle tedavi edilemeyen seçilmiş olgularda etkin ve güvenli bir tedavi alternatifi olabilir.
Olgu: Baş-boyun bölge metastatik malign tümörü nedeniyle opere edilmiş, radyoterapi almış ve kemoterapi almakta olan 32 yaşında erkek hastaya Graves hastalığı tanısıyla farmakoterapi başlandı. İlaç yan etkisi nedeniyle farmakoterapi devam ettirilemeyen,iyot maruziyeti nedeniyle radyoiyot tedavisi uygulanamayan ve cerrahisi riskli olup başarı şansı düşük olan hastaya selektif tiroid arter embolizasyonu uygulandı. İşlem sonrası ciddi komplikasyon gelişmedi, takipte hasta medikasyon almaksızın ötiroid seyretti. Takibin 11. ayında nükshipertiroidizm gözlenen hastaya radyoiyot tedavisi verildi.
Tartışma:Tiroid arter embolizasyonu düşük invazivitesi ve etkinliği nedeniyle Graves hastalığının zor klinik durumlarında terapötik bir seçenek olarak kullanılabilir.