Primer hiperparatiroidide cerrahi yaklaşım ve paratiroid cerrahisinde başarısızlık nedenleri
2018, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa 001-005
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.