Mehmet Erikoğlu

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya

Anahtar Kelimeler: Primer hiperparatiroidizm, paratiroid

Özet

Primer hiperparatiroidizm(PHPT); paratiroid bezlerden bi­ rinin veya birden fazlasının otonom olarak aşırı miktarda parathormon (PTH) salgılaması ile karakterli bir tablodur. Paratiroid cerrahisinde başarının temel anahtarı cerrahi de­ neyim ve preoperatif lokalizasyonun iyi yapılmasıdır. Son yıllarda görüntülemede 4­D CT oldukça önem kazanmıştır. Özellikle SPECT'li MIBI ve USG aynı lokalizasyonu gös­ termesi durumunda odaklanmış cerrahi başarıyla yapılabil­ mektedir. İntraoperatif PTH, intraoperatif gama prob gibi yardımcı yöntemler operasyon başarısını arttırmaktadır. Ektopik paratiroid adenomu lokalizasyonları iyi bilinmeli ve operasyon sırasında bu bölgeler araştırılmalıdır.