Fazilet Erözgen1, Neslihan Kurtulmuş2, Cihad Tatar1, Celal Kızılkaya1, Rafet Kaplan1

1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Acıbadem Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Ailesel, medüller, tiroid, kanser

Özet

Ailesel medüller tiroid kanseri (FMTK) nadir görülen bir kanserdir. Parafoliküler C hücre hiperplazisi ve RET protoonkogeninin mutasyonu FMTK’de rol oynamaktadır. Yeni FMTK tanısı alan hastaların 1. derece yakınlarına tarama yapılmalıdır ve bunlardan MTK tespit edilenlere cerrahi uygulanmalıdır. Çalışmamızda MTK tanısı konulmuş 4 kız kardeş ve bunların takipleri ile birlikte ailesel meduller tiroid karsinomu irdelenmiştir.