Hakan Yabanoğlu1, Feza Yarbuğ Karakayalı2, Gökhan Moray2

1Hakkari Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Hakkari
2Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Ankara

Anahtar Kelimeler: tiroid papiller karsinomu, brakiyal yarık kisti, kistik lenf nodu metastazı

Özet

Lateral boyun kistleri içerisinde en sık görülen brankiyal yarık kistleridir. Brankiyal yarık kistleri nadiren oral, nazal kavite, farinks ve tiroid bezinin metastatik malign tümörleri ile ilişkili olabilirler. Tiroid papiller karsinomları sıklıkla lenfatik metastaz yaparlar. Bazen primer tümör klinik olarak kendini belli etmeden metastatik lenf nodları palpabl hale gelebilirler. Nadir de olsa boyundaki lenf nodlarında kistik metastazlar görülebilir ve papiller tiroid kanseri brankiyal kisti taklit eden lateral boyun kisti olarak ortaya çıkabilir. Klinik olarak ön tanıda brankiyal yarık kisti düşünülen hastalarda ayırıcı tanıda tiroid papiller karsinomunun kistik lenf nodu metastazı mutlaka göz önüne alınmalıdır.
Bu çalışmada ameliyat öncesi ön tanıda brankiyal yarık kisti düşünülen ve kendisini lateral boyun kisti olarak ortaya koyan metastatik tiroid papiller karsinomu olgusunu sunacağız.