Brankiyal yarık kistini taklit eden okkült tiroid papiller karsinom metastazı
2013, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa 041-044
Hakan Yabanoğlu

Yukarıdaki kodu giriniz.