Zeynep Gozde Ozkan1, Yasemin Sanli1, Berker Ozkan2, Artur Salmaslioglu3, Ferihan Aral4, Seher Nilgun Unal1

1Specialist of Nuclear Medicine. Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Nuclear Medicine Department, Istanbul, Turkey
2Specialist of Thoracic Surgery. Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Thoracic Surgery Department, Istanbul, Turkey
3Assoc. Professor of Radiology. Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Radiodiagnostics Department, Istanbul, Turkey
4Professor of Endocrinology and Metabolism Disorders. Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Internal Medicine Department, Division of Endocrinology and Metabolism Disorders, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Diferansiye tiroid kanseri, tiroglobulin, radyoaktif iyot tedavisi, mediastinal tiroid dokusu

Özet

Diferansiye tiroid kanser (DTK) hastalarında tümör belirteci olarak kullanılan tiroglobulin (Tg), DTK’e bağlı malign dokuların yanında benign dokulardan da sentezlenir. Yazımızda, total tiroidektomi sonrası beklenilmeyen düzeyde yüksek Tg değeri saptanan, papiller mirokanserli genç, kadın hastayı anlatmaktayız. Titiz bir çalışma sonucunda, hastadaki yüksek Tg değerinin, malign bir odak yerine mediasten yerleşimli rezidüel tiroid dokusundan salgılandığı saptanmıştır. Bu dokunun rezeksiyonu sonucu Tg değerinin önemli oranda düşmesi sonucu, hastada radyoaktif iyot tedavisinin gerekliliği de ortadan kalkmıştır.