Ahmet BAL, Rüçhan Bahadır CELEP, Mustafa ÖZSOY, Ziya Taner ÖZKEÇECİ, Murat AKICI, Sezgin YILMAZ, Ogün ERŞEN, Yüksel ARIKAN

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

Anahtar Kelimeler: Mediastinoskopi, paratiroid adenomu, mediasten

Özet

Hiperkalseminin en sık nedeni olan hiperparatiroidizme en sık paratiroid adenomları yol açmaktadır. Paratiroid adenomları embriyonel gelişim esnasında oluşan varyasyonlara bağlı olarak ektopik yerleşimli olabilmektedirler. Bu gibi hastaların cerrahisinde eksplorasyon amaçlı manubriyotomi, sternotomi veya torakotomi gerekebilmektedir. Bu sebeple cerrahi başarıda operasyon öncesi ektopik adenomun yerinin belirlenmesi ve en uygun yaklaşımın seçilmesi önemlidir. Olgumuzda, ön mediasten orta hattaki paratiroid adenomunun neden olduğu primer hipertiroidili 45 yaşındaki hastanın paratiroid adenomunun mediastinoskop ile eksplorasyonu ve eksizyonunu sunmayı amaçladık.