Düşük yoğunluklu bir merkezde paratiroidektomi deneyimi
2015, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa 025-029
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.