Kemik metastazları ile başvuran bir paratiroid karsinoma vakası: literatürün gözden geçirilmesi
2012, Cilt 9, Sayı 4, Sayfa 010-010
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.