Erkek osteoporozu ve tedavisinde teriparatid kullanımı: Literatürün gözden geçirilmesi
2014, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa 040-046
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.