Ercan BAŞTU1, Mehmet Fırat MUTLU2, Özlem DURAL3, Faruk BUYRU1

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İnfertilite Bilim Dalı, İstanbul
2Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Ankara
3Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Anahtar Kelimeler: tiroid otoantikorları, polikistik over sendromu, luteal faz bozukluğu, tekrarlayan gebelik kaybı

Özet

Tekrarlayan gebelik kayıpları (TGK) ve endokrin hastalıklar arasındaki ilişki uzun zamandır bilinmektedir. Embriyonun tutunması ve erken implantasyonunda lokal hormonalar etkin olduğundan, endokrin sebepli gebelik kayıplar genellikle erken gestasyonal dönemde oluşur. TGK ile en sık ilişkilendirilen endokrin bozukluklar arasında tiroid hastalıkları, luteal faz bozukukları ve polikistik over sendromu sayılabilir. Bu derlemede amacımız, bu hastalıkların patofizyolojisinde yeni gelişmeleri incelerken, gebelik sürecini ve sonucunu nasıl etkilediklerini irdelemektir.