Ali Coskun1, Mehmet Yildirim1, Serhat Akay1, Nazif Erkan1,2

1Izmir Bozyaka Training and Research Hospital Department of Surgery
2Izmir Bozyaka Training and Research Hospital Department of Emergency Medicine

Anahtar Kelimeler: Feokromositoma, cerrahi, acil

Özet

iFeokromositoma, çoğunlukla adrenal bezden kaynaklanan katekolamim salgılayan nadir bir nöroendokrin tümördür. Daha önceden bilinmeyen veya tedavi edilmemiş feokromositoma olguları acil cerrahi durumlarda klinik zorluklara neden olmaktadır. Karın ağrısı nedeniyle acil servise başvuran 24 yaşındaki erkek hastanın yapılan fizik muayenesinde, laboratuvar ve radyolojik tetkikleri akut apandisit ile uyumluydu. Acil cerrahi planlanan hastanın kan basıncı 240/130 mmHg, nabız sayısı 125/dakika idi. İntravenöz nitrat ve beta-blokörlerle vital bulguları stabilize edilen hastaya apendektomi yapıldı. Cerrahi sonrası, hipertansiyon etiyolojisi araştırılan hastanın idrarda vanil mandolik asit düzeyi yüksek ve üst batın MR’da sağ adrenalde kitle saptandı. Apendektomiden 2 ay sonar, elektif olarak sağ adrenalektomi yapıldı. Postoperatif patolojisi feokromositoma olarak saptanan hasta 18 aydır sorunsuz olarak takip edilmektedir.