Ali ÇİFTÇİ1, Murat Burç YAZICIOĞLU1, Mustafa Celalettin HAKSAL1, Çağrı TİRYAKİ1, Hamdi Taner TURGUT1, Murat COŞKUN1, Mehmet ÖZYILDIZ1, Selim Yiğit YILDIZ1, Çetin KOTAN2

1Derince Education and Research Hospital, Department of General Surgery, Kocaeli/TURKEY
2Yuzuncuyil University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Van/ TURKEY

Anahtar Kelimeler: Tiroid, Hemiagenezis, Multinodüler Guatr

Özet

Tiroid hemiagenezisi, tiroid glandının bir lobunun embriyoneal gelişim bozukluğu nedeniyle gelişememesi sonucu meydana gelen konjenital bir hastalıktır. Hastaların çoğu tesadüfen tanı alır ve diğer tiroid hastalıklarına sahiptirler. Bu nedenle bu anomalinin gerçek prevalansı tam olarak bilinmemektedir. Biz bu olgumuzda tiroid sağ lobunda görülen ve sol lobta multinodüler guatrın eşlik ettiği bir vakayı sunmayı amaçladık.