Anahtar Kelime Sayfalar
gama probe 007
komplikasyon 007
tamamlayıcı tiroidektomi 007
tekrarlayan guatr 014
total tiroidektomi 014
hipokalsemi 014
rekürren laringeal sinir yaralanması 014
morbid obezite 017
laparoskopik ayarlanabilir stomalı gastrik band 017
bariatrik cerrahi 017
ailesel 021
medüller 021
tiroid 021
kanser 021
diyabet 024
melatonin 024
antioksidan 024
boyunda kitle 038
brankial yarık kisti 038
ektopik tiroid 038
tiroid papiller karsinomu 041
brakiyal yarık kisti 041
kistik lenf nodu metastazı 041
paratiroid 045
karsinom 045
primer hiperparatiroidizm 045