Kolorektal kanserin onkolojik takibinde insidental saptanan metastatik multisentrik papiller tiroid kanseri

Alpen Yahya Gümüşoğlu, Ahmet Cem Dural, Cevher Akarsu, Savaş Tuna, Mehmet Karabulut, Burak Kankaya, Nurten Sever, Muhammet Ferhat Çelik, Halil Alış

Sayı: 2016, Cilt 13, Sayı 1

Tiroid bezinin primer sküamöz hücreli karsinomu

Eyüp Murat Yılmaz, Ethem Bilgiç, Erkan Karacan, Sevilay Gürcan, Şükrü Boylu

Sayı: 2016, Cilt 13, Sayı 1

Tiroid nodüllerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin tiroid hormonları ve tiroglobulin üzerine etkisi

Mehmet Kadir Bartın, Eyüp Murat Yılmaz, Muzaffer Önder Öner, Müge Kara Bartın

Sayı: 2016, Cilt 13, Sayı 1

Sekonder hiperparatiroidizmde cerrahinin kısa ve uzun dönem sonuçları

Ethem Sahan, Ahmet Dag, Mustafa Berkesoglu, Mehmet Ali Sungur, Ahmet Koray Ocal, Tamer Akca

Sayı: 2016, Cilt 13, Sayı 1

Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisinde direk yayma ve sıvı bazlı yayma (ThinPrep) yöntemlerinin patolojik tanı oranlarının karşılaştırılması

Nurdan Fidan, Mehtap Beker Acay, Ersen Ertekin, Yılmaz Baş, Özlem Demircioğlu

Sayı: 2016, Cilt 13, Sayı 1

Primer tiroid lenfoması: Olgu sunumu

Kazım Çağlar Özçelik, A. Hakan Demirel, E. Yeşim Atak

Sayı: 2017, Cilt 14, Sayı 1

Kolon kanserinin etyolojisinde hiperparatiroidizm ilişkisi: Dev paratiroid adenomu

Alican Güreşin, Gökhan Pösteki, Sertaç Ata Güler, Turgay Şimşek, Emre Özcan, Nuh Zafer Cantürk

Sayı: 2017, Cilt 14, Sayı 1